Hrkači na Hané

autor článku: Zbyněk Žůrek

Takzvané „Velikonoční třídení“ začíná večerní mší na Zelený čtvrtek a končí nešporami o Neděli Zmrtvýchvstání. Na tu dobu umlknou kostelní zvony a jejich funkci převezmou „hrkači“.
Skupiny chlapců vybaveny různými hrkačkami, klapači, řehtačkami a podobnými dřevěnými nástroji, vydávající hrkavý hluk, procházejí vesnicí a ohlušujícím rachotem dávají na vědomí čas ranního, poledního a večerního vyzvánění z kostelních věží. Myslel jsem si, že na Hané se s touto tradicí už nesetkám. O to větší bylo mé překvapení, že hned v několika obcích kolem Olomouce tento zvyk tradičně udržují.

Nakonec jsem se vypravil za hrkači do Čechovic u Velkého Týnce. Chlapci, kteří jsou převážně členy místního oddílu Junák, zde začínají svoji „práci“ ve čtvrtek v 18 hodin. V pátek hrkají třikrát – v 6 hodin ráno, v 15 a 18 hodin odpoledne. V sobotu znovu v 6 ráno a potom ve 12 hodin obcházejí vesnici dům za domem, kde je lidé obdarovávají (dnes již většinou finanční odměnou) za práci, kterou prováděli po celé tři dny. O odměnu se na závěr chlapci dělí spravedlivě podle účasti na hrkání.

Další zajímavé články...