Pocta dr. Janu Poláčkovi – (vzpomínkový večer při příležitosti 50. výročí úmrtí J. Poláčka)

Při vzpomínce na osobnost dr. Jana Poláčka je třeba vyjádřit poctu jeho dílu a poděkovat za odkaz v oblasti lidové hudby na Moravě, který nám zanechal.
Jan Poláček nebyl vystudovaný muzikolog ani etnograf, jako ostatně většina sběratelů té doby. Narodil se 12. listopadu 1896 v Jaroměřicích nad Rokytnou. Jeho rodina se však již v roce 1897 přestěhovala do Strážnice a Poláček se proto právem celá život považoval za Strážničana. A bylo to právě strážnické lidové hudební prostředí, které na něho hluboce zapůsobilo a které z něho udělalo muzikantkou a sběratelskou osobnost. Ve Strážnici navštěvoval místní gymnázium a již během studia, v roce 1912, založil spolu s dalšími studenty cimbálovou muziku Po maturitě odešel Jan Poláček v roce 1915 do Vídně studovat Vysokou školu zemědělsko-lesnickou. Zuřila však válka a tak musel již po prvém semestru narukovat do pole. Po válce vystudoval v Praze práva a získal tam také titul JUDr. V pražském prostředí našel rychle cestu do pražského Slováckého krúžku, kde spolu s přítelem Janem Horným, který v Praze studoval veterinu, „udržovali hudbu a zpěv“. V roce 1926 se Poláček dostává jako konceptní úředník k Zemskému soudu v Brněk kde se záhy ocitá v centru dění brněnského Slováckého krúžku.

Muzikant a sběratel Jan Poláček

Zde také ve spolupráci se Slováckým krúžkem vydal postupně 7 svazků „Slováckých pěsniček“. Jen málokteré dílo folklorní literatury mělo ve své době takový ohlas, jako právě Poláčkovy zpěvníky. Dodnes jsou velice ceněné a bezesporu lze říci, že patří do zlatého fondu naší folkloristiky. Jsou také materiálem, k němuž se prakticky všichni, kteří se jakkoli zabývají folklorem Moravského Slovácka, stále musejí vracet.
V roce 1929 odchází Poláček do Prostějova na místo ředitele městských úřadů. Náhle se ocitá v prostředí, kde lidová píseň již zdánlivě vyhynula. Po odchodu do penze mu bylo jako externímu spolupracovníkovi tehdejšího Ústavu pro lidovou píseň doporučeno, aby se poohlédl po lidové písni na Hané. Toto „poohlédnutí“ přineslo přes 3000 zápisů lidových písní, z nichž téměř 1000 vyšlo tiskem ve dvou svazcích díla „Lidové písně z Hané“. Třetí díl zpěvníků, který obsahuje na 450 hanáckých lidových písní, vyšel v roce 2010 za finanční podpory Krajského úřadu v Olomouci.
Je třeba si uvědomit, že ve zpěvnících jsou písně zachráněné před zapomenutím takříkajíc „za pět minut dvanáct“ a další písně již nikdo nezaznamená, protože, jednoduše řečeno, staří pamětníci-zpěváci již zemřeli a ti mladší si je nepamatují. Dnes již třídílný zpěvník dr. Jana Poláčka se tak stal jediným souborným zpěvníkem lidových písní hanáckých.
Bez nadsázky lze říci, že Poláček byl vpravdě heroickým zachráncem hanáckého písňového fondu.


V rámci vzpomínkového večera, který připravujeme na počest dr. Jana Poláčka, vystoupí cimbálová muzika a folklorní soubory z Hané, ale i ze Strážnice. Program bude moderovat paní Magdalena Múčková, redaktorka Českého rozhlasu a TV Noe, která je současně i zpěvačkou a cimbalistkou strážnické cimbálové muziky Danaj.
Hanou bude zastupovat Národopisný soubor Mánes z Prostějova, v jehož řadách Jan Poláček v letech 1950 – 1965 působil jako cimbalista doprovodné muziky a vedoucí nácviku zpěvu.
Dále to bude Hanácký mužský sbor Rovina, cimbálová muzika Záletníci a pozvaní sóloví zpěváci. Strážnicko budou prezentovat tanečníci Folklorního souboru Žerotín.
Mezi pozvanými hosty nebude chybět syn sběratele – Ing. Jan Poláček s manželkou.

Akce se koná v rámci festivalu „Ke kořenům“, který finančně podpořil Olomoucký kraj.

Plakát akce:

Další zajímavé články...