Kniha – Jan Poláček: muzikant a sběratel lidových písní

Foto z kapitoly: „Jak jsme založili muziku“

Jelikož do dnešní doby nebyla vydána žádná publikace, která by uceleným způsobem přiblížila osobnost dr. Jana Poláčka v souvislosti s jeho hudební a sběratelskou činností, rozhodl se spolek Folklorum vyplnit tuto mezeru vydáním drobné publikace, která vyjde v letošním roce při příležitosti 50. výročí jeho úmrtí.
Připravovaná publikace přiblíží veřejnosti osobnost nejvýznamnějšího sběratele hanáckých lidových písní, který v oblasti Prostějovska a Kojetínska zapsal v 50. letech minulého století na 3000 lidových písní Ty pak byly postupně vydány ve třech sbírkách, jež jsou základním hudebním a studijním materiálem pro činnost folklorních souborů a lidových muzik na Hané.
Stejně významné byly i Poláčkovy sběratelské a publikační aktivity započaté v době jeho působení ve Slováckém krúžku v Brně, kdy začal sbírat slovácké písničky. V letech 1936 až 1960 tak připravil k vydání postupně 7 dílů „Slováckých pěsniček“, které obsahují celkem 1670 písní.
Čtenáři budou seznámeni s Poláčkovou sběratelskou činností i způsobem, kterým prováděl sběry lidových písní v terénu. Dozvědí se také o jeho muzikantských začátcích, kdy založil cimbálovou muziku ve Strážnici, ve které sám hrál. Mnoho informací je také čerpáno z jeho dosud nezveřejněných osobních zápisků, které jsou uloženy v Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici, nebo Muzeu Prostějovska, ke kterým nemá laická veřejnost běžně přístup. Součástí publikace bude i seznam sbírkových materiálů uložených v těchto dvou institucí, který může sloužit dalším zájemcům a badatelům z řad studentů i odborníků při práci v oblasti regionálního národopisu.

Ukázky z knihy můžete stáhnout ve formátu .pdf zde.

Vydání knihy finančně podpořilo Statutární město Prostějov a Olomoucký kraj.

 

Další zajímavé články...