„Hanácké svatební koláč“

Datum realizace: říjen 2018
Místo konání: Vlastivědné muzeum Olomouc (Radeckého sál)
Cílová skupina: žáci ZŠ, rodiče s dětmi, široká veřejnost
Délka programu jednoho semináře: 90 minut
Počet účastníků celkem v průběhu 2 dnů: 160 osob. (Počet osob ve skupině: max. 30 osob.)

Popis projektu

Hanácké svatební koláč – detail

Jedná se o edukační program zaměřený především na školní mládež, jehož smyslem je zvýšit povědomí obyvatel hanácké metropole o regionální lidové kultuře.
Program bude probíhat v rámci rekonstrukce hanáckého koláče, jehož torzo je v současné době umístěno v depozitáři Vlastivědného muzea Olomouc. Jeho rekonstrukci bude provádět spolu s restaurátorkami VMO paní Bronislava Millá z Velké Bystřice, která se výrobě hanáckých svatebních koláčů věnuje již řadu let a v loňském roce byla hlavní osobou podobného projektu, který za finanční podpory statutárního města Olomouce s velkým úspěchem a ohlasem probíhal na stejném místě.

Plakát pro letošní ročník Hanáckého svatebního koláče (plakát ke stažení zde)

Program je rozdělen do dvou částí. V první části budou účastníci semináře seznámeni s pojmem „hanácký svatební koláč“, jeho symbolickým významem, regionálním rozšířením a různými variantami zdobení. Přednáška bude doplněna videoprojekcí hraného dokumentu o výrobě hanáckého svatebního koláče a fotografiemi z průběhu rekonstrukce koláče z depozitáře VMO. Ve druhé části semináře proběhnou praktické ukázky zdobení drobných součástek koláče (figurek) a způsob jejich umístění a upevnění na koláči. Následně si účastníci semináře budou moct pod vedením lektorů sami zkusit zdobení figurek podle předlohy. Z každého semináře si pak jeho účastníci odnesou tento vlastnoručně ozdobený kousek hanáckého svatebního koláče.
Celý program bude probíhat v dvoudenním cyklu, jehož dopolední část bude vyhrazena žákům základních škol (2 semináře), odpolední pak široké veřejnosti (1 seminář), především rodičům s dětmi.
Hotové výtvory, které v rámci seminářů vzniknou, budou následně vystaveny v prostorách Vlastivědného muzea v Olomouci.

Cíle projektu:

  • zvýšení povědomí o hanácké lidové kultuře
  • seznámení veřejnosti s tradicemi regionu, ve kterém žijí
  • možnost seznámení školní mládeže, ale i široké veřejnosti s tradičními postupy při výrobě hanáckého svatebního koláče jako regionálního fenoménu své doby
  • možnost vyzkoušet si prakticky výrobu a zdobení hanáckého svatebního koláče a získat tak představu o estetickém cítění, dovednosti a umu našich předků

Projekt finančně podpořilo Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj

Fotky hanáckého koláče:

Popisky k fotkám:

1 – hanácké svatební koláč na festivalu „V zámku a podzámčí“  v Přerově v roce 2008
2 – hanácké svatební koláč pro rekonstrukci hanácké svatby ve Strážnici v roce 2005
3 – hanácké svatební koláč pro natáčení hraného dokumentu „Hanácká svajba“ v Příkazích v roce 2014
4 – hanácké svatební koláč – detail


Realizace a zhodnocení akce:

Edukační program s názvem „Hanácký svatební koláč – 2. etapa“ byl zaměřený především na školní mládež a jeho smyslem bylo zvýšit jejich povědomí o regionální lidové kultuře.
V rámci praktické ukázky výroby a zdobení hanáckého koláče byla provedena rekonstrukce hanáckého slavnostního koláče, jehož torzo se nacházelo v depozitáři Vlastivědného muzea Olomouc. Rekonstrukci prováděli odborní lektoři s praktickými zkušenostmi s výrobou hanáckých koláčů spolu s restaurátorkami Vlastivědného muzea v Olomouci.
Program byl rozdělen do dvou částí. V první části byli žáci seznámeni s pojmem „hanácký svatební koláč“, jeho symbolickým významem, regionálním rozšířením a různými variantami zdobení. Přednáška byla doplněna videoprojekcí hraného dokumentu o výrobě hanáckého svatebního koláče a fotografiemi z průběhu rekonstrukce koláče z depozitáře VMO z loňského roku.
Ve druhé části semináře proběhly praktické ukázky zdobení drobných součástek koláče (figurek) a způsobu jejich umístění a upevnění na koláči. Následně si žáci mohli pod vedením lektorů sami zkusit zdobení figurek podle předlohy a tento vlastnoručně ozdobený kousek hanáckého svatebního koláče si mohli odnést domů. Celý program probíhal v dvoudenním dopoledním cyklu.
Nově rekonstruovaný hanácký slavnostní koláč, který v rámci seminářů vznikl, byl následně vystaven v prostorách Vlastivědného muzea v Olomouci a stal se součástí expozice muzea.

Fotogalerie:

Další zajímavé články...