Odešel Jozef Majerčík

autor článku: Národné osvetové centrum Bratislava

S hlbokou úctou a zármutkom sa lúčime s naším priateľom, dlhoročným kolegom, tanečníkom, folkloristom a kultúrno-osvetovým pracovníkom Mgr. art. Jozefom Majerčíkom (* 4. 12. 1928 Východná, † 4. 4. 2011 Bratislava).

Celý život venoval tancu, predovšetkým ľudovému: nielen ako vynikajúci tanečník (sólista v Lúčnici) a tanečný pedagóg, ale na pôde nášho pracoviska – Osvetového ústavu/Národného osvetového centra – ako výborný metodik, lektor, inštruktor s pôsobnosťou na celoštátnej úrovni. Doteraz bol neúnavným, zasväteným a rešpektovaným konzultantom našich aktivít v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a scénického folklorizmu. S jeho menom sa spájajú i najväčšie folklórne slávnosti na Slovensku – Folklórny festival Východná. Stál pri jeho zrode, dlhé roky pôsobil v programovej rade i ako autor a režisér mnohých scénických programov, zakladateľ Združenia priaznivcov FFV. Širokej verejnosti je známy z mnohých filmov, v ktorých tancoval a hral, za všetky spomeňme filmy Rodná zem, Balada o Vojtovej Maríne, Kubo, Živý bič, Rok na dedine, Nevesta hôľ, Pacho, hybský zbojník či Krutá ľúbosť.

Jožko Majerčík ostane v našich spomienkach navždy nielen ako veľký priateľ a spolupracovník, ale ako osobnosť, ktorá sa natrvalo zapísala do rozvoja folklórneho hnutia a scénického folklorizmu na Slovensku.

Kondolenčná kniha pre verejnosť je vystavená v Národnom osvetovom centre – Dome umenia, Nám. SNP 12, Bratislava.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude 15. 4. 2011 o 15:00 h v bratislavskom Krematóriu.


MGR. ART. JOZEF MAJERČÍK
*4. 12. 1928 Východná
†4. 4. 2011 Bratislava

Folklorista, tanečník, kultúrno-osvetový pracovník. Patril medzi najvýraznejšie osobnosti folklórneho hnutia na Slovensku. Pôvodným povolaním stavebný technik chcel pokračovať v štúdiách na SVŠT v Bratislave. V rokoch 1952 – 1953 sa stal členom a sólistom tanečnej zložky SĽUK-u. V roku 1953 sa zapísal na VŠMU v Bratislave a súčasne ho prijali do súboru Lúčnica, kde zotrval až do roku 1970 ako tanečník a pedagóg. Účinkoval ako sólista v znamenitých Nosáľových choreografiách (Zbojnícky tanec, Radvanský jarmok, Goralská ľúbosť, Zbojnícka rozprávka, Hôrni chlapci, Na detvianskych lazoch, Čerkaný, Romano čapašik, Pod naším Kriváňom a i.), vystupoval i ako fujarista.

Po absolvovaní vysokej školy pracoval viac než 30 rokov (1959 – 1991) ako samostatný odborný pracovník pre folklórny tanec v odbore záujmovej umeleckej činnosti Osvetového ústavu v Bratislave. Venoval sa poradensko-metodickej, lektorskej, inštruktorskej, školiteľsko-vzdelávacej činnosti pre choreografov folklórnych súborov a vedúcich folklórnych skupín na úrovni celoslovenskej i v dosahu na krajskú a okresnú pôsobnosť. V spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Krátkym filmom Bratislava sa venoval filmovej dokumentácii tanca a vybudoval v Osvetovom ústave rozsiahly archív tanečných filmov a videozáznamov rôznych tanečných žánrov (folklórny tanec, spoločenský tanec, moderný scénický tanec, džezbalet, z detskej folklórnej i nefolklórnej tvorby, inonárodné tance).

V rokoch 1952 – 1953 stál pri zrode Folklórneho festivalu Východná a bol dlhoročným členom programovej rady, autorom a režisérom mnohých scénických programov a súťaží. Inicioval a realizoval hnutie Nositelia tradícií, zamerané na uchovávanie, ochranu a rozvoj tradičnej ľudovej kultúry. V 60. rokoch bol členom poradného zboru redakcie pre ľudovú kultúru Československej televízie v Bratislave a spolupracoval na príprave a realizácii cyklu hudobno-tanečných dokumentov z jednotlivých etnografických oblastí Slovenska pod názvom Zem spieva.

Účinkoval v mnohých filmoch domácej i zahraničnej produkcie: Rodná zem (1953), Balada o Vojtovej Maríne (1964, TV), Kubo (1965, TV), Synovia Veľkej medvedice (1966, nemecký western), Roztrhla sa hudáčkovi struna (1966, TV), Živý bič (1966, TV), Rok na dedine (1967), Stopy na Sitne (1968), Málka (1968, TV), Nevesta hôľ (1971), Deň, ktorý neumrie (1974), Pacho, hybský zbojník (1975), Jedenáste prikázanie (1977, TV seriál), Krutá ľúbosť (1978), Pustý dvor (1978), Na baňu klopajú (1980, 4-dielny TV seriál), Plavčík a Vratko (1981), Popolvár najväčší na svete (1982), Skleníková Venuša (1985) a i.

Za svoju činnosť dostal viacero ocenení: Zlatá plaketa Folklórneho festivalu Východná (1971), Zlatá plaketa generálneho riaditeľa Slovenskej filmovej tvorby (1987), Zaslúžilý pracovník kultúry (1988). V roku 1998 mu generálny riaditeľ Národného osvetového centra v Bratislave udelil Medailu D. G. Licharda.

Další zajímavé články...