O projektu

FolklorWeb.cz

Nekomerční nezávislý projekt FolklorWeb.cz si klade za cíl umožnit nejširší vrstvě zájemců o folklór kvalitní servis v dané oblasti: informovat o tom, co se ve světě folklóru děje, usnadnit a ulehčit orientaci v dané problematice, přiblížit a charakterizovat jednotlivé folklorní regiony, ale především dostat se co možná nejrychleji k aktuálním zprávám z této oblasti kulturního dění. To nám umožňuje především propojení webových stránek se sociální sítí Facebook.

Provozovatelem webových stránek je spolek Folklorum z. s. Jeho snahou je uspokojit všechny cílové skupiny projektu: širokou veřejnost, folklorní veřejnost i folklorní spolky a instituce.