Horňácko

Orientační mapka regionu

Zeměpisné vymezení

Malá národopisná oblast na jihovýchodní Moravě, respektive moravskoslovenském pomezí, čítající dohromady deset obcí: Velká nad Veličkou, Javorník, Kuželov, Hrubá Vrbka, Malá vrbka, Lipov, Louka, Súchov, Vápenky a Nová Lhota

Historicko-národopisné vymezení

Jedna z národopisných oblastí, ve které se nejdéle zachovaly starobylé rysy písní a tanců. Své pojmenování dostala počátkem 20. století. Do té doby byla členěna k moravským Kopanicím, přestože se formovala jako jednolitý etnografický celek již mnohem dříve.

Lidová hudba

Nejstarší muzikou na Horňácku byla gajdošská muzika (většinou hrál gajdoš sám, někdy v doprovodu dvou houslí). Vzhledem k omezeným možnostem gajd spočívala veškerá tíha muzikantského umění na prvním houslistovi (hudci) – primášovi. Druhý hudec – kontráš – harmonicky doplňoval melodii. Z této sestavy tří muzikantů se časem vytvořilo hudební seskupení, kde gajdy byly nahrazeny basou, navíc přibyl klarinet, často ještě jedny housle, které hrály melodii. Takovéto „hudecké muziky“ hrály na Horňácku až do 30. let 20. století, kdy legendární primáš Jožka Kubík utvořil vlastní muziku, v níž se objevil velký pedálový cimbál. Od té doby mívají horňácké muziky i cimbál.

Lidové tance

Typický pro Horňácko je párový tanec sedlácká, respektive jeho starší ozdobnější forma starosvětská. Kromě těchto tanců s různými místními variantami, byly oblíbené i taneční hry jako „holúbek“, „káčer“, „hojačky“, trojicová „trefa“ nebo „žabská“. Jako jinde na Slovácku i zde se tančí verbuňk, jako typický mužský tanec.

Kroj a výšivka

 

Fotografie poskytnul Ivo Urban

 

Architektura

Jste ochotni poskytnout nám další informace pro tento článek? Napište nám!

Skanzeny, muzea

Jste ochotni poskytnout nám další informace pro tento článek? Napište nám!

Literatura

 1. Horňácko ve zpěvu, hudbě a tanci, L. Rutte (n. p. Svit, nakl. Tisk v Gottwaldově, 1950)
 2. Mudrosloví primáše Jožky Kubíka, D. Holý (Supraphon, n. p. Praha, 1984)
 3. Lidové tance na Slovácku, Z. Jelínková (Praha 1964)
 4. Lidové kroje na Hodonínsku, V. Židlický, J. Orel, F. Řehánek (Osveta, n. p., Martin 1982)
 5. Kroje horňácké obce Velká nad Veličkou, autorský kolektiv (obec Velká nad V., 2000)
 6. Národopis lidu Českoslovanského – Díl I. Moravské Slovensko (Praha 1922)
 7. Vlastivěda moravská – Země a lid. Svazek 10, Lidová kultura na Moravě (ÚLK ve Strážnici, MVS v Brně 2000)
 8. Lidové kroje z České republiky (Dějiny odívání), J. Langhammerová (Nakladatelství Lidové noviny 2001)
 9. Lidová architektura v Československu, V. Mencl (Academia Praha 1980)
 10. Lidové stavby – Architektura českého venkova, J. Škabrada (ARGO Praha 1999)
 11. Lidová architektura jihovýchodní Moravy (obrazový průvodce), Vít Hrdloušek (Škola vesnice Modrá 2001)

Hudební nosiče

 1. Horňácké pěsničky ke koštu vína – CM JZD Obránců míru Lipov (Supraphon 1978) – LP
 2. Vyšívané písničky – CM Jaromíra Miškeříka (Supraphon 1981) – LP
 3. Zpěvy Horňácka – CM Martina Hrbáče (Supraphon 1987) – LP
 4. Za Moravú, tam je dobre (Luboš Holý) (Supraphon, 1993) – CD, MC
 5. Horňácká CM Jarka Miškeříka (Tonstudio Rajchmann 1995) – CD
 6. Horňácký hudec Martin Hrbáč (Gnosis Brno, 1995) – CD,MC
 7. Došli sme k vám – lidové sbory z Horňácka (INDIES, 1996) – CD, MC
 8. Fašanek – CM Ležhory (Rovina 1997) – CD, MC
 9. František Okénka (Gnosis Brno,1997) – CD, MC
 10. Moja žena smutno plače – CM Petra Galečky (Tonstudio Rajchmann 1997) – CD
 11. Lipovjan: Na dolinách pod lipami (FS Lipovjan 1997) – CD
 12. Zpívání z Horňácka (INDIES 1998) – CD
 13. Dalekonosné husle – muzika Jožky Kubíka (Český rozhlas Brno, 1998) – CD
 14. Velička: Ej, v tom velickém mlýně (Tonstudio Rajchmann 1998) – CD
 15. Pěkné zkázáníčko – Martin Hrbáč (Tonstudio Rajchmann 1999) – CD
 16. Horňácká muzika M. Minkse: Pesnyčky ze Lhoték (Gnosis brno, 1999) – CD, MC
 17. Ó, lásko fortelná – CM Petra Galečky (Tonstudio Rajchmann 2000) – CD
 18. Proměny v čase – tradiční lidová hudba na Moravě – 2CD (Gnosis Brno 2001)
 19. Zpívá Dušan Holý (Radioservis, a. s., 2002)

Videokazety

 1. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska – Díl VII., Část 1. – Slovácko, Z. Jelínková (ÚLK ve Strážnici 1997)

(zpracoval Zbyněk Žůrek)