Unikátní publikace o lidovém oděvu a výšivkách Moravských Kopanic byla pokřtěna a uvedena do světa

autor článku: Renata Vaculíková

(12. září 2018 ve Starém Hrozenkově) Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. vydalo publikaci o lidovém oděvu a výšivkách Moravských Kopanic s názvem Hrozenské šaty. Jejími autory jsou vyšívačky Eliška Křižková ml., Eliška Křižková st., Marcela Trtková a grafik Michal Stránský. Kniha byla pokřtěna v neděli 9. září 2018 ve Starém Hrozenkově u příležitosti hodů s dožínkami. Akci navštívil i hejtman Zlínského kraje pan Jiří Čunek.

Kmotrem knihy byl starosta Starého Hrozenkova Milan Vaculík. Po křtu proběhla také autogramiáda za účasti všech autorů publikace na Informačním středisku.

Lidový oděv Moravských Kopanic je považován za jeden z nejarchaičtějších na Moravě a dlouhodobě vzbuzuje zájem odborné i laické veřejnosti. Přesto dosud neexistovala ucelená monografie, která by se podrobněji věnovala jeho historii a popisu. Hrozenské šaty, jak je lidový oděv nazýván jeho nositeli, od 19. století takřka nezměnily svoji podobu. Jsou bohatě zdobeny ručně vyšívanými vzory, které existují v různých variacích.  I jednotlivé části lidového oděvu existují v různých provedeních a variantách. Každý kopaničárský kroj je tak vlastně originálem. Přesto je možné vypozorovat určitá nepsaná pravidla, na která se nová kniha snaží poukázat.

Autorky při sestavování publikace čerpaly nejen z archivních pramenů a odborných publikací, hlavním zdrojem informací byly znalosti místních vyšívaček a krojových švadlen předávaných z generace na generaci. Dílo vznikalo několik let, během nichž se podařilo shromáždit obrovské množství cenného materiálu. Kniha obsahuje dosud nepublikované dobové snímky zachycující život rázovitých Kopaničářů, ale také barevné fotografie zobrazující detaily a jednotlivé součásti lidového oděvu Moravských Kopanic.

A poděkování patří také i všem známým a neznámým tvůrcům tohoto krásného lidového umění a v neposlední řadě vyšívačkám, které se jej několik století snaží udržovat a předávat dál. Věříme, že se nám všem společně podařilo vytvořit dílo, které bude cenným zdrojem informací a inspirace pro všechny příznivce vyšívání, Moravských Kopanic a zdejších tradic a pomůže zachovat toto vzácné dědictví pro další generace.

Doufáme, že si kniha najde cestu ke čtenářům a že jim bude užitečným průvodcem při vyšívání nebo při objevování bohatství a krás Kopanic.

Další zajímavé články...