FolklorWeb.cz | folklor a lidová kultura na Moravě O projektu | Kontakt | Hledat:

Forum

Téma: Mapy a hranice národopisných regionů

12. 06. 2003 • Mapy a hranice národopisných regionů Kristýna

Ahoj proč máte v mapce regionů zaznačeno-černě Slezsko, když o něm není ani zmínka -to už není Morava .Pa prosím o změnu díky

ehled reakcí

15. 06. 2003 (15:02) • Jiří Plocek: Re: Mapy a hranice národopisných regionů
Ohledně Slezska - máme ho na mapě vyznačeno (nikoli však v seznamu moravských regionů!), protože je v mnoha ohledech spojeno jedním kulturně-historickým povědomím s Moravou. A je součástí jednoho státního útvaru.I když je to samozřejmě pojem na stejné úrovni s Moravou. Možná by bylo dobré časem zaktivovat i slezské regiony, ale to chce podrobnější podklady, které nyní nemáme k dispozici.

28. 05. 2004 (11:17) • Dagmar Valová: Re: Mapy a hranice národopisných regionů
Navštívila jsem Vaše stránky. Vím, že Morava je jedna z historických zemí ČR a Slezsko je zemí další. Vzhledem k tomu, že mnoho lidí však Slezsko k Moravě neustále přiřazuje a Lašsko je velmi podobné kroji, nářečím, písněmi i tanci a má se Slezskem společné některé sběratele (např. J. Mojžíšek, J. Vluka), možná by stálo za to, zahrnout do Vašich stránek i tuto historickou zemi. Jsem z Orlové a pracuji v DNS Olšinka a NS Olšina. Zdravím všechny a klidně se ozvěte na mail. Dagmar Valová

14. 06. 2004 (09:04) • Vladan Jílek: Re: Mapy a hranice národopisných regionů
Milá paní Valová,

děkujeme za Váš zájem o naše stránky i za názor, který jste na nich prezentovala. Velice si toho vážíme. O Slezsku jsme na těchto stránkách již jednou diskutovali. Celá záležitost skončila asi takto:

Slezsko rádi do naší mapy zařadíme, ale musí se najít někdo, kdo jej zpracuje. Nikdo se zatím ale nenašel. A já osobně se na to necítím. Ptám se tedy Vás, nenašla by jste si čas a chuť a nezkusila nám o Slezsku něco napsat, poslat obrázek atd.? Bylo by to určitě velkým přínosem nejen pro tyto stránky, ale i pro jejich návštěvníky a také pro samotný region Slezska.

S pozdravem
uchovejme si kulturní dědictví našich předků

Vladan Jílek, FolklorWeb

21. 06. 2004 (10:24) • Vladan Jílek: Re: Mapy a hranice národopisných regionů
Poslední dobou se na nás obracejí návštěvníci stránek s prosbami o rozšíření regionů o Slezsko. Jak jsem psal již dříve, pracujeme na tom. Pro ty, které Slezsko zajímá, doporučuji adresu:

http://www.sweb.cz/ls78/ponaszymu.htm

Jednak se zde dozvíte něco z kodifikace pravopisu, najdete zde komparativní slovní listy, informace o jazyce, ukázky, základy mluvnice... a také se možná i dobře pobavíte...o))) No řekněte sami... jak krásně a kouzelně působí třeba tyhle překlady:

B Y Ć = to be
M Ě Ć = to have
R O B I Ć = to do / work
04. 08. 2004 (19:41) • Frank: Re: Mapy a hranice národopisných regionů
Mapy máte blbě. Nejen rozdělení vnitřní (na území folkloristických regionů), ale především neodpovídá západní hranica Moravy (použili jste ubohé komunistické hranice) a taktéž Slezsko není součástí Moravy...

06. 08. 2004 (08:19) • Aleš: Re: Mapy a hranice národopisných regionů
Napsat, že mapy jsou blbě je fajn, ale bylo by hezčí, kdyby jsi napsal, v čem jsou blbě.

06. 08. 2004 (11:09) • Honza Žůrek: Re: Mapy a hranice národopisných regionů
Přiznáváme, že přesně tohle chceme - vyprovokovat diskuzi nad tím, jak by podle vás měly mapy/hranice národopisných regionů vypadat...
Že by se nám to konečně podařilo?

07. 08. 2004 (16:15) • Petr Slinták: Re: Mapy a hranice národopisných regionů
Na vaši výzvu se připojuji k diskusi na téma hranice folklorních oblastí. Konkrétně mám připomínku k velikosti Uherskobrodska či jinak brodského Dolňácka. Vždycky beru s určitou rezervou, že je tam zařazována i horská oblast kolem vesnic Strání a Březová. Podle mě by se toto území mělo přiřazovat už k moravským Kopanicím (byť ty jsou povětšinou chápány pouze jako okolí Starého Hrozenkova). Straňanský a březovský folklór je ovšem kopaničářskou kulturou dost ovlivněn. Berte to jako námět k polemice. Rád si poslechnu jiný názor.


01. 09. 2004 (21:35) • Pavel: Re: Mapy a hranice národopisných regionů
Prakticky nemám připomínky ke zveřejněným názorům jenom chci upozornit na zajímavý fenomén a to je přecházení obcí z jednoho regionu do druhého.Jedná se zejména o o obce hraničící s podlužím kde pod silným vlivem Podluží došlo během posledních cca 100 let k vytlačení původní např. hanáckoslovácké kultury kulturou podlužáckou. Jasným příkladem je např Podivín. Na starých etno mapách je řazen do Hanáckého slovácka ale nyní se plně řadí do Podluží.Proto je třeba tyto mapy pravidelně aktualizovat a zřejmě se to neobejde bez terénního výzkumu situace v konkrétní obci.
A ještě jenu malou poznámku na závěr na břeclavsku je folkor záležitostí stále aktuální a živou nikoliv záležitostí souborovou a tak prolínání vlivů jednoho regionu s druhým je zde přirozenou součástí vývoje. A je také naprosto přirozené že kultura původních obyvatel regionu se rozšiřuje i do obcí původně německých sousedících s takzvaně starými národopisnými regiony

10. 03. 2005 (16:41) • Pavel Košulič: Re: Mapy a hranice národopisných regionů
Při prohlížení Vašich stránek a poté i stránek www.tourism.cz jsem narazil na informace o regionu Hanáckého Slovácka. Chtěl bych k Vašim textům doplnit několik informací.
Jako první věc musím konstatovat že zejména zeměpisné rozlišení regionu značně neodpovídají skutečnosti. Řekl bych že Vaše texty vycházejí z informací v rúzných tzv. chytrých knihách a dnešní hranice regionu je zhola jiná. v Textu jsem poté narazil i na další nepřesnosti.
Pokud máte zájem jsme schopni Vám poskytnout doplňující informace aby texty byly přesné.
Děkuji za Váš čas a doufám, že se společnými silami dobereme správného výsledku.

13. 03. 2005 (16:15) • Zbyněk Žůrek: Re: Mapy a hranice národopisných regionů
Děkuji za nabídnutou pomoc při dotvoření a upřesnění informací k regionu Hanácké Slovácko. Samozřejmě, že jsme vděčni za jakoukoliv upřesňující informaci týkající se čehokoliv na stránkách FolklorWeb. Nejednou jsme k tomu ty, kteří nás čtou, vybízeli.
Na úvod bych rád ujasnil jednu věc: Stránky FolklorWeb nejsou jen stránkami Občanského sdružení Folklorum, ale všech příznivců folkloru, kteří je čtou a kteří s námi nspolupracují. Tím je víceméně vytvářejí a dotvářejí. Proto, jaké si je uděláme, takové je budeme mít. Nebráníme se ani dalším připomínkám, nápadům atd., jak je dotvořit nebo vylepšit.

Při tvorbě prezentace jednotlivých národopisných regionů jsme vycházeli především z dostupné literatury. Srovnáme-li však jednotlivé zdroje i tam nacházíme odlišnosti a neshody, především co se týká jejich územního vymezení. Každá studie ve své době přináší určité odlišnosti od té předchozí, což je způsobeno vývojem, který nejde zastavit. Značný rozdíl také zaznamenáte, snažíte-li se určit hranici regionu podle krojového typu, nebo nářečí. Co je směrodatné? Navíc některé národopisné regiony se diferencovaly až v okamžiku, kdy začaly být středem zájmu vědecké společnosti.
Zkuste tedy vymezit hranici Hanáckého Slovácka tak, jak by podle Vás měla probíhat a obhajte ji. Uvidíme, co tomu řeknou ostatní. Třeba se nakonec dobereme správného řešení.

30. 05. 2005 (12:19) • Hana: Re: Mapy a hranice národopisných regionů
Téma hranic Hanáckého Slovácka mě zaujalo a proto taky připojuji malou úvahu, i když s poněkud nelogickým úvodem.
Bydlíme třetí desítku let v severních Čechách právě v oblasti folklorně zcela "bílé", i když po obou rodičích pocházíme právě z vesnic Hanáckého Slovácka. S muzikou a tancováním jsem vyrůstala a geneticky se to přeneslo i na děti. No abych to moc neprotahovala: náš folklorní soubor se (jak jinak) orientuje na Hanácké Slovácko, máme cimbálovou muziku, kluci bílé kalhoty, dvojité řemeny a učí se verbuňk, holky rukávy s krézlem a černé punčocháče, ví co to je "čagan" a pokyn "rožni".
Upřímně - neměla jsem při této implantaci úplně čisté svědomí, ale nedokázala jsem se své vrozené závislosti zbavit. Kromě toho mi tento počin neuvěřitelně krásným lidským způsobem posvětil jeden z našich předních folkloristů.
Proto jsem moc ráda, že se našla grupa podobných a učí se (nejen) písničky, které zní domorodcům trošku jako "čínské lidové".
Takže na závěr - není to s těmi hranicemi třeba jinak?
Hana

31. 05. 2005 (20:36) • Synek František: Re: Mapy a hranice národopisných regionů
K hranicím národopisných regionů...
Toto téma je trošku složitější. Jsou moudré (tematické) knihy, které hranice uvádějí, ale vždy je třeba mít na mysli, že jejich tvůrce vycházel při jejich určení z kompilací více aspektů nebo rysů. Totiž, jiné budou hranice v kteréhokoliv regionu v obecném pojetí z hlediska lidové architektury (roubený, zděný dům ad. možnosti a obměny), jiné z hlediska nářečí, jiné z hlediska užívání a rozšíření lidových krojů a jejich součástí, ještě jiné z hlediska folkloru - lidových písní, hudby, tanců. Mnoho mohou říci vztahy bývalé správy území, církevního určení (farnosti, děkanství, biskupství, arcibiskupství), jiné z hlediska například soudních řízení (což někdy neodpovídalo správě území). Mnoho napoví také příslušnost k bývalým panstvím... Co z toho plyne? Totiž to, že otázka hranic národopisných regionů je vždy odvislá od úkolu dokumentace určitého rysu lidové kultur hmotné, duchovní a sociální, a proto ji není možno stanovit přesně vesnici od vesnice, kolem potoka, silnice, vrcholků kopců, hor a jejich údolí. Co z toho plyne? Poznávejme více rysů lidové kultury toho kterého kraje a hranice v literatuře a na mapách uvedené berme s rezervou. A propos! K hanáckoslováckému folkloru mimo region: pěstujte svůj „kořen“ a vztah k bývalé domovině! Ale poznávejte také rysy svého „nového domova“. Určitě vás také naplní zájmem, krásou a užitečností jej poznat.

07. 06. 2005 (18:30) • Folklorweb: Re: Mapy a hranice národopisných regionů
Jsem rád, že na otázku hranic jednotlivých národopisných regionů reagujete. Souhlasím s názory Františka Synka a mrzí mě, že se pan Košulič už neozval. Jistě by bylo zajímavé přečíst si jeho názor a vymezení hranic regionu Hanáckého Slovácka.
Já osobně si myslím, že jde navíc také o to, ve které době bylo vymezení provedeno. Určitě se všechny hranice začali hroutit po zrušení nevolnictví a roboty, kdy udržet "své" lidi na území panství pozbylo smysl. Ale vzpomeňte si na historické romány nebo filmy, ve kterých museli mladí lidé žádat vrchnost, aby se mohli přivdat či přiženit do jiného panství. Tak podle mého názoru začalo míchání krojů, stěhování písní a ovlivňování nářečí.

Zbyněk Žůrek

13. 06. 2005 (13:03) • Pavel Koauli: Re: Mapy a hranice narodopisnych regionu

13. 06. 2005 (13:09) • PAvel Košulič: Re: Mapy a hranice narodopisnych regionu
Trosku mi blnne prohlízec tak posílám svuj príspevek znovu Omlouvam se vsem kterí ocekavali nejaky popis nebo lepe clanek. diky pracovni zaneprazdnenosti se ozyvam teprve ted a slibovaný príspevek co nevidet zaslu. Jenom malinkou poznamecku opravdu velmi zalezi na okolnostech a snad i kriteriích podle kterých ten konkretni zapisovatel urcil hranice. Ale i pokud se budeme vymezovat region podle shodnych kriterií jako napr. pred sto lety musime neustále hranice a vymezení aktualizovat, protoze tam kde folklor neskoncil v muzeu se toto vymezení neustále mení.

12. 02. 2007 (15:50) • Jura Chmelař: Moravské Kopanice
měl bych poznámku k vymezení Moravských Kopanic-Strání a Březová již nejsou jejich součástí! Je to patrné už z názvu oblasti-tyto dvě obce nemají kopaničářské osídlení. To je pouze na Lopeníku, Vyškovci,Vápenicích a Žitkové. Starý Hrozenkov je pak přirozeným centrem (dříve byly třeba i samoty Žitkové součástí Hrozenka a až později došlo k osamostatnění). Značná odlišnost je i v architektuře a velmi výrazná v nářečí. Myslím, že bychom našli spoustu odlišujících znaků a možná méně těch spojujících. Část Lopeníku má spádovost do Březové a je tím ovlivněna, ale stále je to něco jiného.

18. 02. 2007 (17:57) • sonicka: Kroj hanáckého slovácka!!!
Chci se zeptat, proč je proboha na fotce k hanáckému slovácku kroj z Hustopeč. Tento kroj totiž není původní.
Byl zhotoven asi pred 5lety bez původní předlohy a nemá žádnou historii ani tradici.Byla bych pro, aby se fotka vyměnila třeba za Pavlovský, Krumvířský Bilovský nebo Rakvický. Prostě za nějaký věrohodnější.

02. 03. 2007 (23:53) • ok: Sudetský folklor
Existují na Jesenicku nějaké folklórní skupiny, které se věnují tamnímu německému folklóru? Předpokládám, že dnes to už není komunisty zakázané. Pro mě jako Čecha z Čech je jihomoravský folklór ohromně cizí věc, nedokážu juchat (to už je mi bližší "tranzovní" folklór slovenský nebo maďarský). Vím, že v západních Čechách existují muzikanti, kteří se věnují západočeskému českému i německému folklóru. JInak jak tu někdo psal, ty oblasti nejsou "bílé", to jen komunisté zakázali všechno neslovanské.

28. 05. 2007 (11:52) • Jirka, Zuzka, Pavel, Jan: Jsme z moravského Dačicka
Zařazovat Dačicko do jižních Čech je pro nás urážka. Víme dobře, kde žijeme, známe také dobře historii našeho regionu. Proč se o ni nezajímáte i Vy? Jaký smysl má potom tato Vaše práce? Pomáhat vymývat mozky?

25. 07. 2007 (23:46) • Michal:
Dobrý den, rád bych se zeptal do jakého národopisnáho regionu patří Hranice na Moravě. Díky M.

31. 01. 2008 (22:38) • Ivana Smoláková: Hanácké Slovácko
Dobrý den!

Ráda bych upozornila na chybu v názvu regionu hanácké Slovácko!!!Jako zeměpisný pojem existuje pouze Slovácko a přídavné jméno hanácké slouží pouze pro rozlišení, a proto je třeba psát malé h!Patřím k obyvatelům této oblasti a mimo jiné mám také to štěstí podílet se na dalším šíření zdejších tradic, a tak mi záleží na tom, aby se vše uchovávalo v náležité podobě . Chtěla bych tedy také zamezit podobným omylům... Neberte to, prosím, jako kritiku, ale čistě jako tendenci odtranit omyl.

Děkuji!

S pozdravem a přáním všeho nejlepšího

Ivana Smoláková

20. 02. 2008 (21:23) • Tonda Vrba z Horňácka: S těma regionama je to skutečně tak?!
Prátelé, laici aj fundováaní odborníci, myslíte si, že folklorní mapa Moravy, kerú vydau Jurka Plocek je skutečně pravdivá? Pracuje někdo na vydání republikové mapy folklorních regionú? Na FoklorWeb, kam prispívám sa ně zdá, že některé moje články jaksi neseďá do jednotlivých regionú. Kdo vlastně určuje když vznikne nový folklorní region? Díky predem za "bohaté" odpovědě:-))


25. 03. 2008 (00:17) • Ludva: ... a jak to bude dál?
Ba, Tonečku máš pravdu. Podle mne ten, který se vtom dnes opravdu vyzná je génius. V poslední době začaly vznikat mikroregiony,které se sdružují na čistě úzkých zájmech (o penězích ?) několika okolních obcí,či měst bez ohledu na historickou, krojovou, či dialektickou sounáležitost a regiony, které k sobě opravdu patří jsou rozkouskovány. Toníku, Ty jsi ale nadregionální a dělej to dál, tak jak to děláš. Jenom fakt nevím, jak to všechno stíháš.Budu rád, když se naše chodníčky budou dál potkávat. Já jsem na tomto fóru poprvé, přečetl jsem si Vaše příspěvky a vidím, že tu polemizují lidé stejné krevní skupiny, kterým jde o stejnou věc ikdyž mají třeba různé názory a to je dobré. Jenom je mě líto, když si pan Plocek s panem Novotným vyměňují sáhodlouhé články jestli h, nebo H. Jsme tvrdé moravské palice a stejně to bude každý psát, tak jak to cítí. Není to škoda času, který může být využit rozuměji? Ale i já jsem zbojník..(a laik) Přeji hezké dny. Ludva.

Pro pana Plocka: asi Vás upozorňji na Vám známou věc, ale na wikipedii jsem našel politickou mapu Moravy a Slezska . Třeba Vám to pomůže ve Vaší práci. L.

10. 04. 2008 (18:51) • Zuzka: Moravské Dačicko
Vážený pane Plocku, velice Vám děkuji za úpravu mapky národopisných regionů. Nyní je již naše Dačicko (i se Studenou) zakresleno tam, kam vždy patřilo, patří a patřit bude.
Zuzka

15. 03. 2010 (20:54) • David Blažek: Národopisné oblasti Jižních čech
Chtěl bych se zeptat, proč tu není zastoupená oblast Jižních čech. Si myslím, že máme také moc pěkné kroje. Bohužel už jen ve félklórních souborech.
S pozdravem Blažek

Číst vše Přidat názor


FolklorWeb.cz || Copyright © 2002 - 2018 by Folklorum || || RSS || Účetní uzávěrky