FolklorWeb.cz | folklor a lidová kultura na Moravě O projektu | Kontakt | Hledat:
FolklorWeb.cz | Články | Fotografická soutěž „Jubilejní Valašský rok 2005 objektivem návštěvníků“

Články

13/09/2005 • Fotografická soutěž VMP v Rožnově p.R.
„Jubilejní Valašský rok 2005 objektivem návštěvníků“
zaslal Vladan Jílek

titulní strana knihy
Uběhlo již osmdesát let od doby, kdy se poprvé pro veřejnost otevřely brány Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Stalo se tak při příležitosti prvního ročníku folklorního festivalu Valašský rok, který byl prvním festivalem probíhajícím v nově otevřeném muzeu (1925). Tím byla završena mnoholetá snaha bratří Bohumíra a Aloise Jaroňkových, původem z Malenovic u Zlína, v jejichž myslích se tato bezesporu ušlechtilá myšlenka zrodila. A jak už v lidském společenství bývá milým zvykem, osmdesátiny se slaví hezky zvesela a bujaře. Nejinak tomu bylo i v muzeu v Rožnově. Po celou sezónu probíhaly oslavné pořady, připomínající vše podstatné a zajímavé z historie muzea. A aby nezůstalo jen u pořadů, vyhlásilo muzeum fotografickou soutěž "Jubilejní Valašský rok 2005 objektivem návštěvníků." Přihlásit se do ní může každý, kdo do 10. ledna 2006 zašle na adresu muzea (viz níže) barevnou či černobílou fotografii (minimální rozměr 13 x 18 cm), která zachycuje jednak exteriéry muzea, folklorní vystoupení i prezentace tradičních technologií ve všech třech areálech, jednak motivy Valašska – krajiny a jeho obyvatel. Fotografie budou v únoru 2006 posouzeny a tři nejlepší autoři budou odměněni. Kolekce nejlepších fotografií bude následně vystavena v prostorách rekonstruovaného Sušáku.

Josef Režný, autor
Podmínky soutěže:

1. Soutěže se může zúčastnit každý občan ČR, který je neprofesionální autorem – fotografem.

2. Do soutěže je možno zaslat až 5 samostatných snímků nebo seriálů (seriál do pěti snímků se považuje za jednu fotografii).

3. Soutěž je vyhlášena v následujících tematických kategoriích:

A.) Valašské muzeum v přírodě – jeho exteriéry, folklorní vystoupení, společenské akce a prezentace tradičních řemesel v některém z areálu VMP

B.) Valašsko, krajina a lidé

4. Do soutěže je možno zaslat fotografie barevné i černobílé, vytvořené analogovou nebo digitální cestou. Fotografie je nutno předat v materiální podobě (ne elektronicky) ve formátu minimálně 13 x 18 cm, maximálně do formátu 30 x 40 cm a odvozeniny. Nepřijímají se koláže.

5. Soutěž může obeslat jeden autor maximálně pěti samostatnými snímky nebo fotografickými seriály (každý obsahující nejvíce pět snímků).

6. Soutěž je až do vyhlášení výsledků anonymní. Proto budou přijímány pouze ty přihlášky a fotografie, které budou obsahovat: zalepenou obálku s heslem (v obálce bude na přihlášce uvedeno jméno a kontakt na autora, obálka bude rozlepena až po vyhodnocení soutěže), seznam fotografií s uvedením hesla a vlastní fotografie.

7. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém dolním rohu heslem a číslem, které bude odpovídat seznamu přiloženému k přihlášce.

8. Fotografie nesplňující uvedené podmínky nebudou přijaty stejně, jako nebudou přijaty fotografie interiérů objektů VMP.

Ďáblovy dudy, dřevořez
9. Pořadatel nepřejímá odpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě (pečlivé zabalení je záležitostí každého autora).

10. Pozitivy všech přihlášených fotografií budou po ukončení soutěže uloženy ve fotografické sbírce VMP.

11. Fotografie vyhodnotí porota jmenovaná ředitelem VMP. Hodnotícím kritériem je výtvarná, obsahová, technická kvalita a dokumentační hodnota díla.

12. Ocenění:

Kategorie A:
1. cena: 2000,- Kč
2. cena: 1500,- Kč
3. cena: 1000,- Kč

13. Porota si vyhrazuje právo některou z cen neudělit, případně ceny proporcionálně rozdělit, bude-li k tomu závažný důvod.

14. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci VMP a pro výstavní činnosti, a to i v budoucnu bez nároků na honorář.

15. Oceněné fotografie mohou být použity k propagaci VMP se zachováním autorských práv.

16. Obeslání fotosoutěže je vyjádřením souhlasu s jejími podmínkami.

Selský tanec, rytina, Basilej
Kalendář soutěže
Vyhlášení soutěže: 1. května 2005
Příjem fotografií: od 1. května 2005 do 10. ledna 2006
Členové poroty: Ing. Vítězslav Koukal, CSc. (předseda), Mgr. Zdeněk Cvikl, Mgr. Daniel Drápala, Ph.D., Martin Frous, Milena Habustová, Mgr. Jiří Pátek, Mgr. Jiřina Veselská
Zasedání poroty: 15. února 2006
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen: 18. května 2006

Kontaktní adresy:
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Palackého 147
756 61Rožnov pod Radhoštěmposlední aktualizace: 15/02/2011

FolklorWeb.cz || Copyright © 2002 - 2018 by Folklorum || || RSS