FolklorWeb.cz | folklor a lidová kultura na Moravě O projektu | Kontakt | Hledat:
FolklorWeb.cz | Články | Folklor, stát a venkované

Články

09/08/2005 • Folklor, stát a venkované
zaslal Jiří Plocek

MF DNES přinesla 4.7. na titulní stránce článek s titulem „Češi jsou prostí vesničané a dělají hlavně olej, míní cizinci“, který rozebíral – stejně jako další média v té době – výsledky průzkumu, který si nechal vypracovat odbor komunikační strategie ministerstva zahraničí České republiky. Dá se samozřejmě zlehčit rovina, na níž se o věci diskutovalo – tj. rovina každodenní žurnalistiky, kterou je třeba brát vážně pouze s největší obezřetností (žádné bližší informace o prováděném průzkumu a tím také o jeho reprezentativnosti, stejně jako útržkovité výroky jednotlivých aktérů, které v novinářském podání mohou proti původním vyznít zkresleně nebo neúplně). Avšak už sám fakt, že se o nějaké věci mluví takto na první stránce novin a že padají poměrně rázné výroky, o čemsi vypovídá. Jistou nepochopitelnost či paradoxii celé situace jsem zkráceně okomentoval ve své bezprostřední reakci, která vyšla s redakčními titulky v MF DNES (kvůli londýnským útokům se zpožděním až 14.7.), a kterou uvádím jako přílohu (včetně výše uvedeného článku) tohoto příspěvku. Samozřejmě šlo jen o určitý zúžený úhel pohledu, ale celá situace si vyžaduje hlubší zamyšlení. Ona paradoxní situace, kdy ředitelka odboru, který si nechá udělat průzkum a který je zodpovědný za vnější prezentaci státu v zahraničí, troubí do světa, jak je ta situace strašná a že se s tím musí něco dělat (místo aby odstoupila, například), je ještě umocněna její prostoduchou argumentací. „Je třeba přestat vysílat hlavně obrázky krojů a tanců... Je nutné ukazovat to, co evokuje vyspělost, kultivovanost...“ Další unikátní výrok poskytl psycholog Slavomil Hubálek: „Šokovalo mě, že někteří Američané, kteří považují Dvořáka za svého nejoblíbenějšího skladatele, nevěděli, že je Čech. Teď mi řekněte, čí chyba je větší - jejich, nebo naše?“ Mezi úplně nejlepší patří i sdělení Miloslava Knepra z agentury Mark BBDO, která výsledky průzkumu zpracovala: „Některé věci jsou úplně pitoreskní... Ti lidé Česko neberou jako moderní zemi.“ A autor článku Milan Vodička dodává: „Zdá se, že za rozdíl mezi tím, jak se vidíme my a jak nás vidí svět, si můžeme sami.“ – Už ovšem nedodal, koho míní tím slůvkem „my“. Vypadá to tak, řečeno s Járou Cimrmanem, že prvek očekávání byl vystřídán prvkem zklamání. Nejsme takoví borci, jak si sami myslíme a tato frustrace z výše jmenovaných expertů jenom čiší. Nám venkovanům je to ovšem zcela jedno, vážení!

Pomiňme v dalším textu známou iluzi, která ovlivňuje myšlení a výroky mnohých intelektuálů usazených či pracujících v Praze – ba dokonce se ji snaží každou chvíli přiživovat obdivnými citáty nejrůznějších celebrit, které se mihnou Českou republikou – iluzi o světovosti Prahy za současného podceňování zbytku republiky. Pojďme se podívat na věci střízlivýma očima:

„Úroveň“ národa nemá co dělat například s kroji či tanci, to je holý nesmysl, to jsou intelektuální kostrukce, protože za příklad brané čistotné a kultivované Bavorsko si na tyto atributy potrpí minimálně stejně jako Češi. Jestliže k nám jezdí lidé za levnou zábavou, tak je to proto, že jim ji poskytujeme. Stát nedělá nic pro to, aby děvčata nestála na silnicích v příhraničních regionech.Stát dělá vůbec minimum, dá-li se to tak vůbec říct, pro rekognoskaci vlastního kulturního zázemí a jeho následnou propagaci. Stát má jenom hodně řečí. Stačí se podívat na webovou prezentaci ministerstva zahraničí v oblasti kultury – kdo se jen trochu pohybuje v oboru, musí vidět, jak je povrchní a jak řadu věcí zanedbává. Přehledy našich aktivit v zahraničí jsou chuďoučké... Naštěstí, lidé k nám nejezdí nejen za levnou zábavou, ale také za těmi posmívanými památkami, za folklorem, za přírodou a její nádherou. A není jich málo. A většinou jezdí z vlastní iniciativy nebo na doporučení známých.Ten průzkum a jeho prezentace se mi z mnoha hledisek jeví velmi podezřelé a neseriózní, spíše vyznívají jako účelově použitý mediální bubák. Tím teď nechci vylepšovat naše image, to je mi vcelku jedno, ale zkrátka – po svých, ne malých zkušenostech ze zahraničí - nevěřím těmto lidem. Protože už samo hodnotové nastavení zadavatelů a zpracovatelů průzkumu je krajně pochybné a amatérské. Jenom hodně jednoduchý a zamindrákovaný člověk si bude zakládat na „modernosti“, „kulturnosti“ , „vyspělosti“ a „bohatství“. A bude se o tom snažit přesvědčit ostatní. Zavání to povýšeností. - Mně osobně obrázek tvrdě pracujících chudých venkovanů spjatých s rodnou hroudou není vůbec nesympatický. Takoví byli moji předkové a byli to lidé, jichž si vážím nekonečně více, než celé naší politické reprezentace a přidružených institucí a komentátorů čehokoli kdykoli, hlavně, když je to „in“.

A otázka, jestli můžeme za nízkou úroveň amerického vzdělání – když někdo neví, že Dvořák byl český skladatel – to už je zcela mimo rozumné zadání.

Napadá mne spousta aspektů celé situace, ale mám za to, že je lepší jít a něco dělat a zbytečně dál neřečnit. A koneckonců, ať si každý udělá obrázek (spíš doplní po dění na politické scéně) o naší státní reprezentaci sám. Připojuju výše zmíněné články, pokud jste je ještě nečetli.

Příloha č.1
Datum: 04.07.2005
Autor: Milan Vodička
Zdroj: Mladá fronta DNES ...otevři přílohu...>>


Příloha č.2
Datum: 14.07.2005
Autor: Jiří Plocek
Zdroj: Mladá fronta DNES ...otevři přílohu...>>poslední aktualizace: 15/02/2011

FolklorWeb.cz || Copyright © 2002 - 2018 by Folklorum || || RSS