FolklorWeb.cz | folklor a lidová kultura na Moravě O projektu | Kontakt | Hledat:
FolklorWeb.cz | Články | Prezentace folkloru a zvykosloví

Články

15/04/2005 • Prezentace folkloru a zvykosloví
zaslal Vítězslav Koukal

Prezentace folkloru a zvykosloví v muzeích v přírodě - Vědecká konference k 80. výročí založení Valašského muzea v přírodě, konaná pod záštitou ministra kultury ČR a České výboru UNESCO a ve spolupráci s Evropským svazem muzeí v přírodě.

V roce 2005 si připomene odborná etnografická a muzeologická veřejnost 80. výročí založení nejstaršího muzea v přírodě ve střední Evropě – Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Jubilejní rok je příležitostí k přípravě a realizaci řady programů, inspirovaných nejen slavnostní atmosférou, ale také navazujících na historicky první slavnosti, jimiž bylo muzeum v červenci 1925 otevřeno pro veřejnost.

Již v prvních programových prohlášeních se autor záměru záchrany ohrožených památek roubené architektury na Moravském Valašsku - Bohumír Jaroněk zabýval myšlenkou přiblížit návštěvníkům muzea nejen památky hmotné lidové kultury. Proto už v roce 1925, kdy muzeum tvořily pouze dva samostatné roubené domy a několik drobných staveb, počítal s pravidelnou prezentací projevů duchovní kultury lidu, písní, tanců, hudby a zvyků. Slavnosti uspořádané v tom roce pod názvem Valašský rok přinesly početnému obecenstvu možnost seznámit se s mnoha projevy folklórními i zvykoslovnými. Na tradici, započatou před II. světovou válkou, navázali pracovníci muzea až v polovině 60. let minulého století, když se součástí programové nabídky stalo Národopisné léto, v jehož programech vystupovaly nejen neprofesionální a profesionální soubory prezentující lidovou hudebnost, písňové a taneční bohatství, ale také osobnosti, které byly v pravém slova smyslu nositeli tradice, znaly z vlastních prožitků krásu a poetiku lidové písně, tajuplná vyprávění i vážnost rodinných a výročních obřadů a obyčejů.

Programy zaměřené na prezentaci folkloru byly později obohaceny o rekonstrukce tradičních pracovních postupů a oživování profesních zručností. Komponované programy, tématicky zaměřené na každodenní život lidu, jako další, komplexnější způsob prezentace, jsou spojeny s tvorbou dlouholetého ředitele muzea PhDr. Jaroslava Štiky, CSc.. Prostředí muzea v přírodě poskytuje pro realizaci takových pořadů unikátní prostor. Na pozadí instalovaných expozičních objektů, nebo přímo v nich, v krajině připomínající podobu krajiny v době, kdy všechny projevy lidové obřadnosti a tvorby byly živé, se setkáváme vždy s mimořádnou reakcí publika, zejména mládeže a seniorů. Právě z těchto důvodů bychom chtěli v prezentaci pokročit dále, mimo jiné také výměnou zkušeností a získáním nových podnětů od Vás, našich kolegů. Rádi bychom Vás v jubilejním 80. roce existence Valašského muzea pozvali na toto odborné setkání na téma Prezentace folkloru a zvykosloví v muzeích v přírodě, kde si budeme moci vzájemně vyměnit poznatky a inspirovat se prací kolegů z jiných muzeí. Výstupy z konference, vč. tištěného sborníku budou, jistě přínosem také pro Vaše další aktivity na poli prezentace jevů lidové kultury. Těšíme se na Vaši aktivní účast při řešení společných problémů.Program konference:

Středa 7. 9. – čtvrtek 8. 9. 2005
Hlavní konferenční jednání na téma Prezentace folklóru a zvykosloví v muzeích v přírodě

Pátek 9. 9. – Sobota 10. 9. 2005
Ozvěny Etnofilmu - 12. nesoutěžní přehlídka filmů a videoprogramů s národopisnou tématikou

Úterý 13. 9. - čtvrtek 14. 9. 2005
Jak se dříve... program pro školní skupiny věnovaný prezentaci archaických způsobů práce na poli, v domě, řemeslnické dílně, vyprávění a besedám.Propozice:
Místo konání - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově od Radhoštěm, Česká republika
Odbornými garanty konference jsou PhDr. Jaroslav Štika, CSc. a Mgr. Daniel Drápala, Ph.D.

Referáty na téma:
Formy dokumentace a přenosu poznatků z terénu do prezentačních programů
Příprava a prezentace programů čerpajících z duchovní a sociální kultury lidu
Prezentace zaniklých technologii a domácích činností v autentickém prostředí
Ohlasy programů a požadavky návštěvníků na realizaci specializovaných programů
Autoři a aktéři programů

Přihlášky očekáváme spolu s tématy referátů do 1. května 2005 na adresu:
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Palackého 147
756 61 Rožnov pod Radhoštěm


poslední aktualizace: 15/02/2011

FolklorWeb.cz || Copyright © 2002 - 2018 by Folklorum || || RSS