FolklorWeb.cz | folklor a lidová kultura na Moravě O projektu | Kontakt | Hledat:
FolklorWeb.cz | Články | CIOFF - Česká národní sekce

Články

15/02/2005 • CIOFF - Česká národní sekce
zaslal Vladan Jílek

Za slovíčkem folklor nehledejme jen tanečky, písničky, kroje, výroční obyčeje, architekturu, způsob života atd., ale hledejme zde především lidský faktor – člověka. A jak bývá dobrým zvykem, člověk se rád sdružuje do větších společenství. A většinou k tomu má dobré důvody. Tak vznikají různé spolky, sdružení či organizace s různým obsahovým zaměřením. Je tudíž logické, že vznikají i organizace, jejichž smyslem a cílem je pomáhat folkloru a lidové kultuře. Když se nazvou lidsky, pak většinou pochopíme, o co danému společenství jde. Problém může nastat v okamžiku, kdy názvu prostě nerozumíme, když sestává s cizích slov či dokonce jen shluku „nějakých“ písmen. Zasvěcení samozřejmě ví, co se za daným názvem skrývá. Ale co my, normální smrtelníci? Často na festivalech slýcháme, že spolupořadatelem je ten či onen a mnohdy tápeme ve tmách, co tím autor myslel.

Jednou z takových organizací, s jejímž názvem se poměrně často setkáváme a možná úplně přesně nevíme, co je jejím posláním, je mezinárodní organizace CIOFF, která má také v České republice svou národní sekci. Protože však nepatřím k lidem, kteří by o CIOFF dokázali sypat informace z rukávu, vzal jsem si na pomoc Stanovy České národní sekce CIOFF a vybral jsem z nich následující (a já věřím že i zajímavé) informace.

CIOFF je Mezinárodní rada organizátorů folklorních festivalů a lidového umění (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels, nebo řečeno slovy jiného jazyka - International Council of Organizations for Folklore Festivals and Folk Art). Jedná se o neprofesionální mezinárodní nevládní kulturní organizaci ve smyslu definice Organizace spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO). V rámci UNESCO má postavení konzultanta.

Česká národní sekce CIOFF je ustavena jako koncepční, poradní, iniciativní a koordinační orgán CIOFF, sdružující své členy a udržující kontakty se všemi organizacemi a jednotlivci, kteří požádají o předmětnou pomoc. Československá národní sekce CIOFF byla přijata za řádného člena CIOFF v roce 1975 a jejím sídlem byla Bratislava. Česká národní sekce CIOFF vznikla v souvislosti s rozdělením ČSFR a z toho plynoucího rozdělení Československé sekce CIOFF, a je její nástupnickou organizací stejně jako Slovenská národní sekce. Česká národní sekce byla založena dne 16.2.1993 při Ústavu lidové kultury ve Strážnici, který je rovněž jejím ústředním sídlem.

Zakládajícími členy byli:

Ústav lidové kultury, Strážnice
Mezinárodní folklorní festival, Strážnice
IPOS-ARTAMA, Praha
Folklorní sdružení České republiky, Praha
Valašské muzeum v přírodě, Rožnov p. R.
Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín
Ústav evropské etnologie Masarykovy univerzity, Brno
PhDr. Zuzana Malcová, ředitelka odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR, Praha
Mgr. Libuše Vaňková, zástupkyně ředitelky odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury České republiky, Praha
PhDr. Jan Krist, poslanec Federálního shromáždění, Milotice

Česká národní sekce byla přijata za řádného člena CIOFF na 24. kongresu CIOFF dne 23.10.1993 v Dublinu v Irské republice. V současné době ji řídí prezident PhDr. Jan Krist (ředitel Národního ústavu lidové kultury, 696 62 Strážnice, tel.: +420 518 306 610, e-mail: jan.krist@nulk.cz).
V orgánech CIOFF pak Českou národní sekci zastupuje PhDr. Vlasta Ondrušová.

A ještě něco z poslání České národní sekce CIOFF:

Sekce spolupracuje na realizaci základních úkolů a cílů CIOFF. Aktivně se účastní práce Středoevropského sektoru CIOFF a EURO-CIOFF s cílem podpořit přátelské vztahy mezi národy, zvláště mezi mladými lidmi, a věnovat pozornost a vážnost kulturním tradicím všech národů a národností.

Každoročně informuje Výkonný výbor CIOFF o stavu tradiční a lidové kultury v České republice, o termínech mezinárodních folklorních festivalů, konferencí, sympózií, kolokvií, výstav a o jiných prakticko-metodických akcích, kterých se mohou zúčastnit ostatní členové CIOFF.

Spolupracuje na realizaci projektů zakotvených v plánu činnosti CIOFF a pomáhá při přímé výměně folklorních kolektivů, zájezdech kolektivů na festivaly CIOFF, vystoupení zahraničních kolektivů při průjezdu Českou republikou na jiné festivaly CIOFF a jejich uměleckých turné v České republice.

Poskytuje všestrannou pomoc folklorním festivalům při prvotním styku s festivaly nebo soubory v zahraničí a všestrannou pomoc folklorním kolektivům před výjezdem na zahraniční festivaly.

Sekce doporučuje folklorní kolektivy, experty a pozorovatele na festivaly a různé akce CIOFF v zahraničí.

A co je také hodně důležité - členství v České národní sekci je otevřené pro všechny orgány, organizace, instituce, dobrovolná sdružení, folklorní festivaly, osoby a odborníky zabývající se tradiční a lidovou kulturou v České republice a ztotožňující se se základními cíly CIOFF, nebo ty, kdo trvale a účinně projevují zájem o tradiční a lidovou kulturu.poslední aktualizace: 15/02/2011

FolklorWeb.cz || Copyright © 2002 - 2018 by Folklorum || || RSS