FolklorWeb.cz | folklor a lidová kultura na Moravě O projektu | Kontakt | Hledat:
FolklorWeb.cz | Články | Valašské trnkobraní v Kanadě

Články

11/02/2005 • Valašské trnkobraní v Kanadě
zaslal Tomáš Harabiš

„U příležitosti jubilejního roku 2005, nad kterým mimo jiné převzal záštitu i ministr kultury ČR, rádi bychom letošní prezentaci (obchodně-turisticko-kulturní akci) uspořádali v duchu valašského folklóru, ve stylu trnkobraní...“, cituji z dopisu, který jsem před dvěma dny obdržel z ambasády ČR v Ottawě. Dopis mne příjemně překvapil a hlavně potěšil. ČR snad konečně začíná chápat význam valašského folklóru i pro svou vlastní propagaci? „Valašské trnkobraní v Kanadě“ podpoříme. O průběhu našich příprav na tuto bujarou akci Vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách (www.valasske-kralovstvi.cz). Pro zájemce přikládám celé znění dopisu.

Tomáš Harabiš
Vážený pan
Tomáš Harabiš
Správce Valašského království
Valašské království s.r.o.
Dolní 494
744 01 Frenštát pod Radhoštěm


Vážený pane správče,

dovoluji si Vás informovat o připravovaném projektu prezentace České republiky v Kanadě. V souladu s oficiální politikou prezentace jednotlivých regionů ČR v zahraničí se naše velvyslanectví spolu s místním zastoupením agentury CzechTourism a kancelářemi ČSA v Torontu a Montrealu rozhodly pravidelně každým rokem pořádat obchodně-turisticko-kulturní akci, která by průřezově a komplexně představila potenciál jednoho regionu ČR.

U příležitosti jubilejního Valašského roku 2005, nad kterým mimo jiné převzal záštitu i ministr kultury ČR, a také vzhledem k faktu, že víme o zájmu několika obchodních firem z Vašeho regionu o zintenzívnění jejich přítomnosti na kanadském trhu, rádi bychom letošní prezentaci uspořádali v duchu valašského folklóru, tedy ve stylu trnkobraní. Termín bychom přizpůsobili skutečnosti, že na přelomu října a listopadu tohoto roku se v Kanadě koná několik veletrhů zaměřených na cestovní ruch a gastronomii, jejichž časový souběh s oslavami státního svátku České republiky plánujeme využít ke zmíněné prezentační akci, kterou jsme pracovně nazvali „Valašské trnkobraní v Kanadě“.

Jádrem celého projektu by byly dva významné a pro propagaci České republiky a jejich regionů mimořádně vhodné veletrhy. Prvním je International Tourism and Travel Show, který se koná 28.10. – 30.10.2005 v Montrealu, druhým pak Wine and Food Show ve dnech 4.11. – 6.11.2005 v Ottawě. Naše velvyslanectví je pak schopno přizpůsobit datum a styl akcí pořádaných u příležitosti oslav státního svátku ČR tak, aby výše uvedené veletrhy a návazné prezentace uvedly a vzájemně propojily. Celý projekt by následně mohl uspořádáním gastronomických týdnů v Torontu a Ottawě, stejně jako doprovodných kulturních akcí, vytvořit jeden kompaktní celek. Ten by podle našeho názoru upoutal pozornost kanadské veřejnosti a médií daleko více než jednotlivé izolované akce či pouhá přítomnost na veletrhu bez doprovodné kampaně.

Úspěch celého projektu bude pochopitelně výrazně ovlivněn rozsahem a mírou spolupráce a participace partnerů z České republiky, mezi které si Vás dovolujeme počítat. Zároveň věříme, že jako správce Valašského království Vás náš projekt zaujal a že využijete naši nabídku na prezentaci Valašského království v zajímavém teritoriu, jakým Kanada bezesporu je. V této souvislosti bychom Vás rádi požádali o Váš názor na námi navržený projekt a zároveň o doplnění jakýchkoliv Vašich podnětů, nápadů a zkušeností z podobných projektů Vámi v minulosti realizovaných.

S úctou a v očekávání Vaší odpovědi

Pavel Vošalík
AMBASSADOR
OF THE CZECH REPUBLIC
poslední aktualizace: 15/02/2011

FolklorWeb.cz || Copyright © 2002 - 2018 by Folklorum || || RSS