FolklorWeb.cz | folklor a lidová kultura na Moravě O projektu | Kontakt | Hledat:
FolklorWeb.cz | Články | Nie je všetko folklór, čo sa blyští na javisku

Články

03/08/2004 • Nie je všetko folklór, čo sa blyští na javisku
zaslala Elena Akácsová

Ak sa povie slovenský ľudový tanec, väčšina ľudí si pravdepodobne predstaví dav krojovaných diev a mládencov, dupkajúcich a ujúkajúcich na javisku nejakého folklórneho festivalu. Málokto si uvedomí, že oveľa bližšie k pojmu ľudový tanec je predstava vlastných tanečných kreácií z poslednej dance party alebo valčík s nevestou na nedávnej sesternicinej svadbe. Všetko to, čo máme možnosť sledovať na javisku (v televízii, vo filme), je totiž tanec scénický, teda pre scénu viac či menej štylizovaný, a ten má mnohokrát so skutočným ľudovým tancom menej spoločného, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Hyperaktivita slovenských amatérskych folkloristov za posledných päťdesiat rokov určite pomohla uchovať nemálo tanečných a hudobných skvostov, ktoré by inak upadli do zabudnutia skôr, ako by ich niekto stihol zaznamenať na večné časy do archívov. Popri tom však pozanášala do autentického ľudového prejavu rôzne scénické maniere a neprirodzené prvky. Scénická tvorba a jej šírenie modernými médiami skomplikovali prácu najmä etnografom, ktorí musia v teréne pri zaznamenávaní pôvodných tancov prácne oddeľovať nielen jednotlivé dobové a regionálne štýly, ale aj cudzorodé a umelé prvky od prirodzených.

Na takúto sizyfovskú prácu sa ešte na sklonku roku 1990 podujali autori publikácie "Slovenské ľudové tance a hudby na sklonku 20. storočia", ktorú knižne vydal Ústav hudobnej vedy SAV Bratislava. Výskumný tím pracoval v základnom zložení: etnochoreológ PhDr. Stanislav Dúžek, CSc. (šéf projektu, výber tancov a ich komplexné stvárnenie), etnomuzikológ Doc. PaeDr. Bernard Garaj, CSc. (réžia a nahrávanie) a Mgr. Peter Michalovič (skript a hudobný dozor). Výsledkom ich práce je nielen spomínaná publikácia a bohatý fónický, fotografický a audiovizuálny materiál v zbierkach SAV, ale aj štvordielna antológia slovenských ľudových tancov zaznamenaná na štyroch audiokazetách prístupných širokej verejnosti (http://www.ppfound.sk/literatura/mg.htm).

Tak ako na audiokazetách, aj v knihe sú tance rozčlenené nie do regiónov či krajov, ale do štyroch základných skupín. Najpočetnejšie zastúpenou skupinou slovenských folklórnych tancov sú párové krútivé tance, starého a nového štýlu (tance nového štýlu známe tiež ako čardáše). Druhý celok predstavujú párové tance novšieho pôvodu. To sú zväčša zľudovelé polky a valčíky, mazúrky, šotyše a ďalšie menej známe regionálne tance. Tretiu časť tvoria oddelené ženské a mužské tance (chorovody, hry, kolesá, odzemky, verbunky atď.). Antológiu uzatvárajú obyčajové tance (tance kalendárového cyklu ako napríklad fašiangové, tance predsvadobné a svadobné). Každý záznam tanca obsahuje základné identifikačné údaje o samotnom tanci, tanečnej melódii, lokalite a interpretovi, vlastný notový zápis a fonetickú transkripciu textu, schematický záznam priebehu tanca, komentár etnochoreológa k tancu a komentár etnomuzikológa k hudobnému sprievodu.

Kniha rozhodne nie je zábavným čítaním na dlhé zimné večery a tiež sa podľa nej nikto nenaučí tancovať, či dokonca vytvárať scénické štylizácie. Informovaného čitateľa však veľmi jednoznačne zorientuje v slovenskom tanečnom chaose a pomôže mu nájsť základné charakteristiky jednotlivých tancov a ich regionálne odlišnosti. Táto publikácia možno mnohým hrdým Slovákom zrúca mýtus o jedinečnosti a výnimočnosti slovenského ľudového tanca vo svetovom kontexte, na druhej strane však pomôže pochopiť jeho jedinečnosť a výnimočnosť v kontexte našej vlastnej kultúry.

Knihu si môžete objednať na stránke združenia Prebudená pieseň (http://www.ppfound.sk/literatura/knihy.htm), ktoré sa systematicky venuje vydavateľskej činnosti a propagácii slovenského folklóru.

Článek byl publikován také v magazíně inZine.

poslední aktualizace: 15/02/2011

FolklorWeb.cz || Copyright © 2002 - 2018 by Folklorum || || RSS