FolklorWeb.cz | folklor a lidová kultura na Moravě O projektu | Kontakt | Hledat:
FolklorWeb.cz | Články | Máje

Články

18/05/2004 • Máje
zaslal Zbyněk Žůrek

Lidový obyčej stavění máje je velice starý. Vychází z tradice přinášet do vesnice 1. května zrána březové stromky - máje - a stavět je dívkám před dům, či upevňovat ke komínům. Postavení máje znamenalo veřejnou poctu a současně vyjadřovalo mládencovu náklonnost k děvčeti. Kromě těchto májek stavěli mládenci i jednu velkou máji pro celou obec, obyčejně na návsi nebo před hospodou.

Májí se rozumí zvlášť vybraná, pěkně rostlá jedle, jejíž kmen se od spodu oloupal a zelený vršek různě zdobil papírovými květy, zeleným věncem s barevnými fábory, pestrým šátkem nebo praporcem, někde i lahvemi vína. Chlapci z celé dědiny společně zašli většinou za správcem velkostatku, aby jim vybraný strom dal. Společně jej pak porazili, přivezli do vesnice, ozdobili a na návsi vztyčili. Celý obřad stavění máje býval mnohde provázen zpěvem a zabral bezmála celý den. Na druhý den (1. máje) chodívala po dědině muzika a vyhrávala před jednotlivými statky. Bylo zvykem, že si mládenci máji přes noc hlídali, aby jim ji chasa ze sousední vesnice neskácela, neboť by to byla velká ostuda nejen pro chlapce, ale i celou obec. Máj bývala totiž zdaleka viditelným znakem květnových dnů, a tak snaha ubránit ji měla své opodstatnění.

Dodnes přetrvává tento obyčej ve spoustě obcí v různých obdobách, přičemž nic neztratil ze svého půvabu.

Koncem května se provádí kácení máje, které stejně jako jeho stavění bývá provázeno zábavami mládeže. Na Brněnsku a Vranovicku jsou živé „májové muziky“, které pořádají odvedenci se svými vrstevnicemi. Při kácení máje se vžila žertovná scénka maskovaných postav (drvař, kat, žid, cikán), kteří usilují o získání kmene, zatímco hajný jim v tom brání. Přitom uplatňují narážky na aktuální události v obci. Na Uherskobrodsku mívají pod májem ověnčený stolek a na něm soudek s vínem. Chlapci provedou po řadě všechna děvčata, po tanci si každá zavdá a na stolek položí peníz. Na konec povalí chlapci máj a jeden z nich - kat - utne šavlí vršek. Na Bzenecku je zase zvykem „lezení hore“. Hoši si při tom lezou na máji pro rozmanité věci, kterými je vršek ozdoben. Četné zprávy o tragických událostech s tímto zvykem spojených zaplňují dodnes stránky černé kroniky místních novin, což svědčí o tom, že tradice je v tomto regionu stále živá.poslední aktualizace: 15/02/2011

FolklorWeb.cz || Copyright © 2002 - 2018 by Folklorum || || RSS