FolklorWeb.cz | folklor a lidová kultura na Moravě O projektu | Kontakt | Hledat:
FolklorWeb.cz | Články | Lidový kroj Malé Hané (2.)

Články

06/09/2003 •Lidový kroj Malé Hané (2.)
zaslala Pavla Vacová

Zánik kroje

Časové rozpětí mezi odložením kroje a vzbuzením vědeckého zájmu o něj, je na Malé Hané poměrně větší než jinde. Muži odložili kroj už v polovině 19. věku, ženy za deset, dvacet let potom. Dále poté zůstaly mu více či méně věrny už jen stařenky. Za jejich života kroj povlovně splynul a zanikl v odění městského typu.

Důvody odložení kroje jsou známy a sobě v jádře si blízké ve všech našich krojových oblastech. Nepochybně nejsilněji působily důvody hospodářské. Na poloměstský oblek se spotřebovalo totiž méně látky a odpadlo pracné vyšívání. Tovární textil byl levný, lnářství zaniklo. Bez vlivu tu nezůstalo snad ani hledisko společenské - často i snaha sedláka přiblížit se oděvem člověku z města. Být sedlákem - to bylo jakousi společenskou degradací - vzpomeňme jen Vaváka, selského vlastence a spisovatele! Dočteme se v Jiráskově F. L. Věku kolika příkořím byl Vavák vystaven v poněmčilé městské společnosti jen proto, že zůstal věren kroji svého lidu. Nebo i jiný příklad: Jak se cítila uražena první představitelka Mařenky v Prodané nevěstě proto, že měla představovat jen selskou dívku.

K těmto obecným důvodům, jež byly příčinou zanikání kroje, řadí se u nás i důsledky národnostně smíšených manželství, v nichž krojová tradice spěla z obou stran spíše k uniformitě městského odění, nežli k trvání na starých zvyklostech, zejména ne k udržování starého místního kroje. V našem okrsku nenabyl kroj, alespoň ne v období před první světovou válkou - nikdy funkce národnostního odlišení, ani reprezentační funkce v národním smyslu, jak tomu bylo v některých jiných našich krajích. Povědomí ceny místního lidového kroje se nevyhranilo, neboť přerušení živé tradice bylo veliké.

Prameny k této práci pocházejí jen z těchto obcí, Vanovic, Velkých Opatovic, Světlé, Borotína, Cetkovic, Bačova (tedy z Malé Hané), z okresních muzeí v Jevíčku a v Boskovicích, a dále z horských obcí: Horního Štěpánova, Kořence, Bukové, Lipové, Protivanova, Úsobrna, Kladek. V ostatních obcích jsem neměla možnost studia z příčin, které byly uvedeny již dříve.

Sběr a průzkum staršího kroje na Malé Hané byl doplněn také shledáním rozptýlených krojových zmínek v pozůstalostních spisech archivů v Jevíčku, Boskovicích a v Biskupicích. Nález soustředěných rodových památek u Kalabusů ve Vanovicích spolu s pozůstatky vanovického muzea otevřely nám pohled až do čtyřicátých let minulého století. Jimi jsme poznali v celé úplnosti místní kroj, vyrobený ještě z domácího plátna a kanafasu a mohli jsme rozlišit části nošené k určitým příležitostem: k svatbě, do kostela, k tanci, k příležitostem smutečním, i kroj pracovní.

Snad ani dnes nejsou uzavřeny všechny cesty k novým materiálovým objevům a snad štěstí povede další pracovníky k objevům, prohlubujícím tento prvý a vcelku zběžný pohled. Bude-li tato drobná práce k tomu schůdkem a oporou, splní své poslání.

poslední aktualizace: 15/02/2011

FolklorWeb.cz || Copyright © 2002 - 2018 by Folklorum || || RSS