Chystané projekty

13. ročník festivalu „Ke kořenům“

V letošním roce chceme v rámci 13. ročníku festivalu Ke kořenům uskutečnit celkem 7 programů, ve kterých budou kromě lidové hudby, písní, tanců a scénického ztvárnění tradičních lidových obřadů a zvyků, prezentovány i ukázky lidových řemesel, umělecké tvořivosti a tradičního způsobu hospodaření na venkově. Mnohé z programů umožní divákům aktivně se zařadit do předváděných činností a vyzkoušet si prakticky výrobní postupy i manuální práci našich předků. Předpokládáme, že část těchto ukázek bude probíhat v prostorách Souboru staveb lidové architektury v Příkazích (tak jako v roce 2017), část bude přesunuta do prostor Vlastivědného muzea v Olomouci. Zde konkrétně proběhne výchovně vzdělávací program s názvem „Hanácký svatební koláč – 2. etapa“, zaměřený na ukázku jeho výroby a jeho symbolického významu v životě Hanáků v 18. a 19. století. Tento edukační program bude určen především žákům základních škol.
Součástí festivalu bude i vzpomínková akce k uctění památky jednoho z nejvýznamnějších sběratelů lidových písní na Hané – Jana Poláčka. Tato akce proběhne u příležitosti 50. výročí jeho úmrtí jednak v městě Prostějově (Olomoucký kraj), kde žil sběratel až do své smrti a sesbíral na 3.000 lidových písní, které vyšly postupně ve 3 zpěvnících, jednak v městě Strážnici (Jihomoravský kraj), kde prožil sběratel své dětství a dospívání. Součástí akce bude vystoupení zpěváků, tanečníků a lidových muzik z obou regionů.

Do programu 13. ročníku festivalu Ke kořenům jsou zařazeny tyto akce:

  • Sečeni lúke (Velký Týnec) – květen 2018
  • Folklorní festival „Na té našé Hané“ (Příkazy) – červen 2018
  • Den na statku 1 – žně a dožatá (SSLA Příkazy) – srpen 2018
  • Den na statku 2 – mlácení obilí a hliněné stavitelství (SSLA Příkazy) – srpen 2018
  • Hanácké svatební koláč – 2. etapa (město Olomouc) – říjen 2018
  • Pocta Janu Poláčkovi – vzpomínkový večer při příležitosti 50. výročí úmrtí sběratele hanáckých lidových písní (Prostějov, Strážnice – říjen, listopad 2018)
  • Festivalový galakoncert (Velký Týnec) – listopad 2018

Hlavní důraz bude kladen na prezentaci národopisného regionu Haná, neboť smyslem festivalu je zvýšit povědomí obyvatel Olomouckého kraje o regionální lidové kultuře.

Program 13. ročníku festivalu „Ke kořenům“ finančně podpořili:


„Sečeni lúke“ ve Velkém Týnci

Tradiční akce, která běží nepřetržitě od roku 2005 nejprve v rámci projektu „Oživení lidových tradic na Hané“, později jako součást festivalu „Ke kořenům“, se uskuteční letos 11. a 12. května 2018. Jde o  společné sečení...

„Hanácké svatební koláč“

Datum realizace: říjen 2018 Místo konání: Vlastivědné muzeum Olomouc (Radeckého sál) Cílová skupina: žáci ZŠ, rodiče s dětmi, široká veřejnost Délka programu jednoho semináře: 90 minut Počet účastníků celkem v průběhu 2 dnů: 160 osob. (Počet...

Pocta dr. Janu Poláčkovi – (vzpomínkový večer při příležitosti 50. výročí úmrtí J. Poláčka)

Při vzpomínce na osobnost dr. Jana Poláčka je třeba vyjádřit poctu jeho dílu a poděkovat za odkaz v oblasti lidové hudby na Moravě, který nám zanechal. Jan Poláček nebyl vystudovaný muzikolog ani etnograf, jako...

Kniha – Jan Poláček: muzikant a sběratel lidových písní

Jelikož do dnešní doby nebyla vydána žádná publikace, která by uceleným způsobem přiblížila osobnost dr. Jana Poláčka v souvislosti s jeho hudební a sběratelskou činností, rozhodl se spolek Folklorum vyplnit tuto mezeru vydáním drobné publikace, která...

Galakoncert – Cigánski Diabli

Jaroslav Svěcený a Cigánski diabli Cigánski diabli je název jedinečného uskupení hudebníků, kteří od roku 1991 dokázali to, co se ve střední Evropě málokomu podařilo. Orchestr je považován odborníky za jeden z nejlepších orchestrů v kategorii...